Erik Siebel

Ruim 30 jaar leidinggevende- en onderwijservaring in het speciaal onderwijs, samengevoegd met bagage als theatermaker, acteur en organisator, maakt Erik Siebel een interessante en creatieve duizendpoot.
Regelmatig is Erik interimmanager bij uiteenlopende onderwijsorganisaties, begeleidt hij teams in veranderprocessen en coacht hij diverse leidinggevenden. Momenteel is hij als uitvoerend bestuurder in dienst bij een progressieve eenpitter in het PO en is hij adviseur bij JEUGDVISIE.

Erik is in te zetten bij complexe onderwijssituaties en zoektochten naar integrale toepassingen (jeugdzorg & onderwijs). Hij fungeert als moderator en dagvoorzitter bij cruciale bijeenkomsten en organiseert kennissessies die door zijn theatrale bagage een onvergetelijke impact maken.

Erik maakt onder andere deel uit van het theatrale makerscollectief THEATERBRON.NL en hij is programmeur bij het fantastische varende theaterfestival SCHEMERSTAD.

|  SIEBEL punt NU    |    Erik Siebel    |    info@siebel.nu    |    +31 6 10645238      LinkedIn    |    KvK-27368781  |

SIEBEL punt NU    |    Erik Siebel    |    info@siebel.nu    |    +31 6 10645238      LinkedIn    |    KvK-7368781  |

het PUNT van SIEBEL...


STARTPUNT  -  SIEBEL venieuwt

Hij neemt u en uw organisatie mee naar de oorsprong en formuleert samen met uw team nieuwe uitgangspunten...


HOOGTEPUNT  -  SIEBEL presenteert

Hij maakt uw boodschap helder en toegankelijk en maakt een feestje van uw samenkomsten met collega's of externe contacten...


GEZICHTSPUNT  -  SIEBEL kijkt

Hij creëert nieuwe perspectieven en zet de zaken voor u in een ander licht...


KNOOPPUNT  -  SIEBEL verbindt

Hij leidt uw project en brengt u in contact met de mensen en organisaties die er toe doen...


STRUIKELPUNT  -  SIEBEL bemiddelt

Hij is de spil in uw klachtenprocedure en werkt als mediator zodat verstoorde relaties weer werkzaam worden...


DRAAIPUNT  -  SIEBEL verandert

Hij neemt u of uw werknemer mee in een traject van persoonlijke ontwikkeling op het gebied van leiderschap en professionalisering.


RAAKPUNT  -  SIEBEL schuurt

Hij legt de vinger op de zere plek en realiseert veranderingen voor uw organisatie...


OMSLAGPUNT  -  SIEBEL transormeert

Hij begeleidt vastgelopen medewerkers en brengt nieuwe gedachtestromen teweeg...


AANGRIJPINGSPUNT  -  SIEBEL stuurt

Hij brengt vastgelopen onderwijssituaties weer in beweging door een innovatieve aanpak...


BEELDPUNT  -  SIEBEL verpakt

Hij geeft theatrale vorm aan inhoud zodat de boodschap aantrekkelijk en toegankelijk wordt...


|  SIEBEL punt NU    |    Erik Siebel    |    info@siebel.nu    |    +31 6 10645238      LinkedIn    |    KvK-27368781  |

Een 50-jarig jubileum organiseren voor een organisatie als de ‘Leo Kanner’ vraagt nogal wat. Meer dan 1000 leerlingen, ruim 250 personeelsleden, 6 onderwijslocaties en heel, heel veel speciaal onderwijs expertise. De Leo Kanner (onderwijsgroep) is een begrip in de wijde regio. Niet alleen biedt zij onderwijs en ondersteuning aan de leerlingen en ouders, maar ook is nauwe samenwerking met de jeugdzorg en maatschappij vanzelfsprekend. Om iedereen mee te kunnen laten genieten van dit 50-jarig jubileum is dan ook veel (onderwijs)kennis, creativiteit en organisatietalent nodig. Deze eigenschappen zijn op het lijf geschreven van Erik Siebel. Mede door de intensieve betrokkenheid van DE ONDERWIJSSALON hebben wij samen, op geheel eigenwijze, een geweldig 50-jarig jubileum gevierd op alle scholen met als afsluiting een groots symposium in Corpus. Een dag gevuld met gerenommeerde gastsprekers en optredens voor alle personeelsleden en externe genodigden.


Rick van het Maalpad

locatiedirecteur

Erik Siebel van DE ONDERWIJSSALON neemt je als dagvoorzittter op gepassioneerde wijze mee in het programma. Hij stemt goed af op het onderwerp, prikkelt deelnemers, zet aan tot denken en leidt het geheel, met af en toe een kwinkslag, in goede banen. Voor herhaling vatbaar


Annemarie Meester

afdelingsdirecteur SO Korte Vlietschool

Onder regie van DE ONDERWIJSSALON is onze lustrumviering daadwerkelijk ‘anders dan anders’ geworden. Een beetje eigenwijs, verrassend, met een goed mix van inhoud en entertainment, van informatie en theatraliteit, van geraakt en ontroerd worden en nieuwe dingen leren. Zonder Erik Siebel hadden we vast óók een mooie dag gehad. Mét en dankzij Erik werd het een écht memorabele dag.


Rien Timmer

Voorzitter College van Bestuur